Bezvýkopová metoda opravy kanalizace

Moderní a efektivní způsob opravy a renovace kanalizačních potrubí bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací. Tento přístup má několik klíčových výhod:

  • Minimalizace výkopů: Opravy se provádějí zevnitř potrubí, což eliminuje potřebu rozsáhlých výkopů, které by jinak způsobily výrazné narušení povrchu a prostředí nad potrubím.
  • Rychlost a efektivita: Tento způsob opravy je obvykle rychlejší než tradiční metody, což znamená menší dopad na okolní infrastrukturu a menší omezení provozu.
  • Šetrnost k životnímu prostředí: Menší množství výkopů a stavebního odpadu znamená menší dopad na životní prostředí.
  • Trvanlivost a kvalita: Materiály použité při bezvýkopové metodě jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost opraveného potrubí.
  • Snížení nákladů: I když počáteční investice může být vyšší, úspory na rekonstrukčních pracích a následné údržbě často vedou k celkově nižším nákladům.

Postup bezvýkopové opravy potrubí:

  • Tlakové čištění: Odstranění nánosů a usazenin uvnitř potrubí vysokotlakým vodním paprskem, což zlepšuje průtok a připravuje potrubí na opravu.
  • Inspekce: Před samotnou opravou se provádí inspekce kamerou, aby se zjistil přesný stav potrubí a identifikovaly se problematické oblasti, které je třeba opravit.
  • Lining: Vložení speciálního rukávce do stávajícího potrubí, který se následně vytvrdí a vytvoří novou pevnou trubku uvnitř starého potrubí.

CENA:

Cena za tyto opravy je stanovena na základě individuální kalkulace. Pro přibližnou cenu jsi zavolejte na 777 125 069.